+31637600902 info@acgminvent.nl

privacyverklaring AVG-proof

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Dat heeft direct consequenties voor de privacyverklaring van je bedrijf of organisatie.

Iedere MKB, ZZP’er of non-profitorganisatie, van vereniging, school, kerk tot overheid, verwerkt persoonsgegevens van de mensen waarmee ze in contact staat. Zodra je gegevens opslaat in een Excelsheet of in een andere datadrager, dan ben je verplicht aan de surfer kenbaar te maken wat je doet met deze gegevens. De nieuwe privacywet AVG maakt dit wettelijk verplicht.
Mocht je denken dat je geen gegevens opslaat dan kan je jezelf vergissen.
Van iedere bezoeker die op je website is geweest worden -onder de motorkap- gegevens opgeslagen zoals het IP-adres, van welke website de bezoeker afkomstig is, de locatie van de bezoeker.

Hoe schrijf je een duidelijke privacyverklaring?

Een privacyverklaring die AVG-proof is, mag behoorlijk wat informatie bevatten. Om een goede basistekst te krijgen, is er nu een handige tool. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een  ‘privacyverklaring generator‘ waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving.
De tekst is kort maar kracht en geschikt voor elk bedrijf of organisatie.

Hoe werkt de privacyverklaring generator?

Bij deze tekst generator die door de overheid zelf is ontwikkeld, krijg je een 9 tal vragen over de verwerking van persoonsgegevens.
Je geeft bijvoorbeeld aan welke directe en indirecte gegevens je verzamelt.
Voorbeelden van direct persoonsgegevens zijn naam, adres en geboortedatum. Indirecte persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld een telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, WOZ-waarde, kentekennummer en IP-adres, locatiegegevens, internetbrowsers en dergelijke.
Je kan ook bijzondere gegevens verzamelen, zoals informatie over religie, ras of politieke of seksuele voorkeur.

In de privacyvoorwaarden geef je duidelijk aan wat je doet met de verzamelde persoonsgegeven en dat kan voor een webshop de adresgegevens zijn om een pakket te versturen en voor een reisorganisatie kan het meer bevatten zoals paspoortgegevens.

Soms heb je een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Als bedrijf kan het zijn, dat het belang van de verzamelde gegevens zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene.
Bijvoorbeeld: Je mag als bedrijf vanuit commercieel belang jouw bestaande klanten marketingaanbiedingen doen, of het gedrag van een bezoeker op ue website bekijken.
Deze belangen neem je dan op in de privacyverklaring.

Er zijn 6 situaties van het vragen om toestemming:

  1. toestemming
  2. overeenkomst
  3. wettelijke verplichting
  4. vitaal belang
  5. gerechtvaardigd belang
  6. publiekrechtelijke taak

In de verklaring geef je ook het termijn aan dat je de verzamelde gegevens in bewaring houdt.
Hieronder enkele voorbeelden:

  • Wanneer je accountgegevens bewaart dan kan je aangeven dat je die info 3 jaar bewaard en daarna vernietigd.
  • Een een CV wordt na een maand vernietigd nadat de sollicitatietraject is afgerond
  • De gegevens van een cursist worden na een half jaar vernietigd nadat de cursist een cursus heeft gevolgd

Andere gegevens die de generator vraagt zijn vragen of hoe er moet cookies wordt omgegaan, hoe klanten hun aanspraak kunnen maken op hun rechten bij geschillen en hoe je omgaat met de klantengegevens.

Als laatste vraag wil de generator weten hoe je de persoonsgegevens beveiligd. Dat ben je verplicht volgen de AVG.
Dat is wel een lastige vraag want daarvoor heb je informatie nodig van je webhoster.
De database is beveiligd via een firewall en alleen toegankelijke via een beveiligde verbinding.

Met deze generator krijg je gratis en voor niets een privacyverklaring die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving.
Mocht je toch nog meer willen, raadpleeg dan een goede jurist.

Als je wilt weten hoe veilig je website is, dan kun je natuurlijk met ons contact opnemen.
We bekijken je website en geven dan advies hoe je je website veiliger tegen datalekken en voor persoonsgegevens maakt

Succes!