+31637600902 info@acgminvent.nl
Selecteer een pagina

De bestandsrechten van WordPress dienen voor de folders op 0755 te staan en bestanden op 0644.
Wanneer je over SSH toegang beschikt, dan kan je in de root, vanaf de prompt, met de volgende statements de rechten en permissies goed zetten.

find /path -type d -exec chmod 755 {} # voor de mappen in de root
find /path -type f -exec chmod 644 {}  # voor de bestanden in de root

Heb je geen SSH toegang, dan zal je via FTP elke map of bestand moeten individueel aan moeten passen.